Tirematics™ käsittää kaikki Bridgestonen verkkoon liitetyt rengasratkaisut: IT-etävalvontajärjestelmät, jotka tietoja lähettävien antureiden avulla seuraavat ja analysoivat reaaliajassa esimerkiksi kuorma- ja linja-autojen renkaiden ilmanpaineita ja lämpötiloja.

Kuljetusyrityksille tarkoitettu Tirematics™-ratkaisu tarjoaa käyttäjille lisäarvoa ennakoivan renkaiden kunnossapitomallin kautta. Näin pystytään ehkäisemään vakavia ongelmia, vähentämään ajoneuvokaluston seisokkeja ja yllättäviä rengasrikkoja sekä optimoimaan renkaan käyttöikä ja polttoainetalous.

”Bridgestonen Tirematics on käytännöllinen ja kustannustehokas, asiakaslähtöinen ratkaisu, joka auttaa parantamaan renkaiden suorituskykyä ja polttoainetaloutta, ja ehkäisemään rengasrikkoja,” toteaa Bridgestone Europen ratkaisuliiketoiminnasta vastaava Neil Purves.

TPMS-järjestelmä käytössä vuodesta 2013

Bridgestone on tarjonnut TPMS-palvelua rengaspaineiden seurantaan osana muita kuljetusyrityksille suunnattuja palveluitaan vuodesta 2013. Antureihin ja porttiin perustuva järjestelmä oli esillä myös IAA Commercial Vehicles 2016 -messuilla.

Aina kun ajoneuvo ajaa portin läpi, renkaiden erikoisventtiilit lähettävät rengaspainetiedot GSM-verkon kautta Bridgestonen palvelimelle. Rengaspaineet mitataan reaaliajassa, ja jos ne ovat ennalta määrättyjen raja-arvojen ulkopuolella, kuljetusyrittäjälle ja palveluntuottajalle lähetetään automatisoitu sähköpostiviesti, jolloin nämä voivat ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin. Myös kokonaisia raportteja voidaan luoda automaattisesti. TPMS-palvelun piirissä on yli 100 000 rengasta, ja yli 25 000 renkaan tiedot mitataan päivittäin.

Tavoitteena jatkuvan reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen

Bridgestone suunnittelee verkkopohjaisen Tirematics-järjestelmän laajentamista ja testaa parhaillaan kuljetusyrityksille lisäetuja tarjoavaa järjestelmää. Siinä rengaspaine-, rengaslämpötila- ja muita ajoneuvon tietoja lähetetään palvelimelle jatkuvasti, toisin kuin nykyjärjestelmässä, jossa ajoneuvon on ajettava portin läpi tietojen saamiseksi. Tietojen perusteella Bridgestonen edistyksellinen tietojenkäsittelyjärjestelmä pystyy reagoimaan nopeammin rengaspaineongelmiin ja ilmoittaa kuljetusyritykselle ja päivystyspalvelun toimittajalle, jos rengas tyhjenee nopeasti. Järjestelmän kehittyneillä algoritmeilla ennakoiva kunnossapito voidaan myös aikatauluttaa.

Kustannustehokkuutta kuljetusyrityksille

Ennakoivat hälytykset ja säännölliset kunnossapitoraportit auttavat kuljetusyritystä ja palveluntoimittajaa pitämään ajoneuvokaluston optimaalisessa kunnossa.

Joissakin kuljetusyrityksissä tien päällä tapahtuvat rengasrikot ovat vähentyneet jopa 75 prosenttia. Lisäksi ajoneuvokaluston oikeat rengaspaineet voivat pienentää polttoaineenkulutusta noin 0,5 prosenttia.

Bridgestone uskoo, että Tirematics auttaa säästämään myös kunnossapitokustannuksissa, koska rengaspaineiden etävalvonta poistaa käsin tehtävien tarkistusten tarpeen. Tehokkaamman kunnossapidon ansiosta renkaita voidaan käyttää pidempään ja turvallisemmin, jolloin ennen aikojaan käytöstä poistettavien renkaiden määrä ja renkaiden kokonaiskulutus vähenee. Bridgestonen toimintoja tehostavat Tirematics-ratkaisut voivat siis merkitä monenlaisia kustannussäästöjä kuljetusyrityksille.

”Bridgestone testaa nykyisten rengaskustannuksia pienentävien ratkaisujen ohella myös kehittyneempiä sovelluksia. Yhdessä muiden ajoneuvotietojen kanssa ne voivat tukea entistä paremmin yritysten toimintaa, mahdollistaa ihanteellisen rengasvalinnan kuhunkin toimintoon ja auttaa meitä kohdentamaan palvelumme siten, että ajoneuvot pysyvät ajossa”, Purves sanoo.

Bridgestone esitteli Tirematicsin etuja