Tyre Talk

Bridgestone on julkistanut Our Way To Serve

Bridgestone Corporation (Bridgestone) on julkistanut uudistetun globaalin yritysvastuusitoumuksensa – Our Way to Serve – jolle on määritelty kolme painopistealuetta: liikkuvuus, ihmiset ja ympäristö. Uusi sitoumus perustuu Bridgestonen alkuperäisestä yritysvastuuohjelmasta (22 CSR Focus Points) kymmenen vuoden aikana kertyneeseen kokemukseen. ”Our Way to Serve” heijastaa yrityksen pitkäaikaista periaatetta ”Serving Society with Superior Quality” ja sen oivaltamista, että parhaat yritykset eivät ota toiminnassa huomioon pelkästään sidosryhmiään vaan pyrkivät osaltaan rakentamaan parempaa maailmaa

”Elämme ennennäkemättömien globaalien muutosten aikaa. Haasteita riittää, esimerkkeinä vaikkapa yhteiskuntien kasvava epätasa-arvo, globalisaation lukemattomat vaikutukset ja ilmastonmuutoksen seuraukset”, toteaa Bridgestonen Corporationin toimitusjohtaja Masaaki Tsuya. ”Tiimimme on aina tuntenut vastuunsa kestävän kehityksen edistämisessä ja maailman ongelmien ratkaisemisessa, mutta nyt keskitymme painopistealueisiin, joihin pystymme parhaiten vaikuttamaan toimintamme mittakaavan ja ainutlaatuisen osaamisen ansiosta.”

Bridgestone sitoutuu tarjoamaan helpompaa, turvallisempaa, sujuvampaa ja saumattomampaa liikkuvuutta asiakkailleen hyödyntäen innovatiivista teknologiaa. Yrityksen toiminnassa pyritään myös turvallisempien ja terveempien yhteisöjen kehittämiseen sekä koulunkäyntimahdollisuuksien parantamiseen. Ympäristönsuojelun suhteen Bridgestone jatkaa kestävän yhteiskunnan tavoittelua toimimalla sopusoinnussa luonnon kanssa, arvostamalla luonnonvaroja ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjään.

”Bridgestone on globaalisti johtavassa asemassa, koska työntekijämme kaikkialla maailmassa käyttävät luovuuttaan ja edistyksellistä teknologiaa parantaakseen tapoja, joilla ihmiset liikkuvat, elävät, työskentelevät ja viettävät vapaa-aikaa”, Tsuya lisää.

Vuoden 2017 aikana Bridgestonen työntekijät työstävät ympäristöä koskevia tavoitteita ja määrittelevät mitattavissa olevat avainluvut painopistealueille (liikkuvuus ja ihmiset) hyödyntämällä parhaita käytäntöjä ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Painopistealueiden lisäksi Bridgestone keskittyy hallinnon, määräystenmukaisuuden ja kaikilta vastuullisilta yrityksiltä odotettavien toimintatapojen vahvistamiseen. Nämä yhteiset periaatteet – eli johtamisen perusperiaatteet – kattavat seuraavat alueet:

  • määräystenmukaisuus, reilu kilpailu        
  • liiketoiminnan jatkuvuus, riskienhallinta
  • ihmisoikeudet, työolot         
  • turvallisuus, työhygienia
  • hankinnat                               
  • laatu ja asiakasarvo

Yli 150 maassa toimiva Bridgestone uskoo, että suhteiden luominen paikallisyhteisöihin ja niiden tukeminen on tärkeää. Kestävyysraportissaan Bridgestone kertoo toiminnastaan turvallisempien, terveempien ja kestävämpien yhteisöjen puolesta.

BRIDGESTONE ON JULKISTANUT OUR WAY TO SERVE -YRITYSVASTUUSITOUMUKSENSA JA LISÄÄ GLOBAALIN YRITYSVASTUUTYÖNSÄ KATTAVUUTTA JA RESURSS

Tutustu tarkemmin Bridgestonen yritysvastuusitoumuksiin: