Tyre Talk

Bridgestone CDP:n Water A -listalle

Tunnustus kansainvälisestä edelläkävijyydestä kestävässä veden käytössä

Bridgestone CDP:n Water A -listalle

Bridgestone-konserni (Bridgestone) on saanut tunnustusta yhtenä maailman johtavana yrityksenä kestävässä veden käytössä nousemalla tänä vuonna CDP:n Water A -listalle. CDP on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristöraportointiin keskittyvä organisaatio¹. CDP:n arvioinnin piiriin kuului yli 700 yritystä, ja Bridgestone oli yksi 73:sta A-listalle päässeestä yrityksestä.

Ympäristö on yksi Bridgestone-konsernin kolmesta painopistealueesta, joiden avulla se tavoittelee kestävän kasvun seuraavaa vaihetta. Kaksi muuta painopistealuetta ovat ihmiset ja liikkuvuus. Bridgestone on määritellyt vuoteen 2050 ja pidemmällekin ulottuvan, kestävän yhteiskunnan toteutumista tukevan pitkän aikavälin ympäristövision. Visiossa pyritään liiketoiminnan ja ympäristönsuojelun tasapainoon koko konsernissa.

Bridgestone on keskittynyt veden käytössään mm. jäähdytysveden ja höyryn käyttöön tuotantoprosesseissaan. Konserni edellyttää näiden vesiresurssien jatkuvaa käyttöä tuotannossa, mikä on linjassa liiketoiminnan jatkuvuuden kanssa. Bridgestone on asettanut tavoitteekseen pienentää yksikkökohtaista vedenkulutusta² 35 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä kaikkialla konsernissa. Vuoteen 2016 mennessä kulutus oli pienentynyt 28,5 %. Bridgestone on myös alkanut arvioimaan ja pienentämään vesiriskejä tuotannossaan sekä aloittanut yhteistyön liikekumppaneiden kanssa vesiresurssien kestävän käytön kehittämiseksi. Nämä toimenpiteet johtivat nousuun CDP:n Water 2017 A -listalle. Lisätietoja konsernin yritysvastuuraportista.

Bridgestone on nimetty myös Supplier Engagement Leaderboard -ryhmään. Konserni sai parhaan A-tason luokituksen CDP:n vuoden 2016 Supplier Engagement -luokittelussa, jonka tavoitteena on ostajien sitouttamisen kautta nopeuttaa päästöjä vähentävien toimenpiteiden toteuttamista kansainvälisissä toimitusketjuissa. CDP julkisti tulokset tammikuussa 2017.


¹ CDP, aiempi Carbon Disclosure Project, on kansainvälinen, Isosta-Britanniasta käsin toimiva kansalaisjärjestö, joka kerää ja julkistaa yritysten ja kaupunkien ympäristötietoja. CDP edustaa kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia ja rohkaisee suuryrityksiä kaikkialla maailmassa julkistamaan ilmastonmuutokseen, kasvihuonekaasupäästöihin, veden käyttöön ja muihin ympäristönsuojeluun liittyviä tietojaan. Järjestö myös tutkii ja arvioi yritysten toimintaa.

² Bridgestone mittaa vedenkulutusta kunkin liiketoimintayksikön tuotantomäärään ja liikevaihtoon suhteutettuna. Indeksinä käytetään kulutuksen pienenemisnopeuden painotettua keskiarvoa.



Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Bridgestonen yritysvastuusivusto
http://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html

Bridgestone-konsernin kestävän kehityksen raportti 2016
http://www.bridgestone.com/responsibilities/library/

Bridgestone-konsernin vuosikertomus 2016
http://www.bridgestone.com/corporate/library/annual_report/index.html

Our Way to Serve -sivusto
http://www.bridgestone.com/responsibilities/ourwaytoserve/index.html

Bridgestonelle CDP:n korkein mahdollinen Supplier Engagement -luokitus
http://www.bridgestone.com/corporate/news/2017021501.html

Riippumattomat arviot Bridgestonesta
http://www.bridgestone.com/responsibilities/rating/index.html